Bioplynová stanice

V srpnu roku 2012 byla spuštěna vlastní bioplynová stanice. Bioplynová stanice se nachází uvnitř farmy zčásti obklopené zemědělskými stavbami a zčásti místními polnostmi, takže je pohledově odcloněna od města Strážnice.

Dodavatelem jak stavební části tak vlastní technologie byla firma Envitec Biogas se sídlem ve Velkém Meziříčí. Vlastní stavba je tvořena technickou budovou s kogenerací, fermentorem, nádrží na digestát a vlastní obslužnou komunikací. Elektrický výkon kogenerační jednotky je 889 MWt. Pro docílení tohoto výkonu je třeba dodat vstupní surovinu a to:

  • kukuřičná siláž
  • obilí – šrot
  • hovězí kejda
  • technologická voda

Všechny tyto vstupní suroviny jsou vlastní produkce. K výrobě elektrické energie používáme kromě kogerační jednotky ještě jednotku ORC od firmy Electra Therm, čímž dojde k navýšení výkonu na 939 MWt. Zde je energie vyráběna z odpadního tepla, to dále využíváme pro topení a ohřev vody uvnitř farmy (dílny, administrativní budovy) a také při sušení zemědělských komodit. Část vyrobené elektrické energie je určena pro vlastní spotřebu a zbytek je prodán do distribuce Eon. Výstavba bioplynové stanice přispěla k celkové stabilizaci provozu a dalšímu využití zdrojů naší firmy.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku