O nás

Historie

Historie společnosti Žerotín sahá až do roku 1963, kdy začínalo slučování družstev v okolí Strážnice, jako byli např. JZD Sudoměřice a JZD Petrov. Na počátku sedmdesátých let se objevily plány na zavedení velkovýroby slučováním menších družstev. Došlo k tomu v roce 1975, kdy vznikl jeden útvar JZD SNP Strážnice, pod které spadali okolní vesnice – Sudoměřice, Petrov, Tvarožná Lhota a Radějov. V té době pracovalo v JZD 1252 pracovníků.

Po sametové revoluci bylo družstvo přejmenováno na ZD Strážnice. 


Současnost

V roce 1996 vzniká nový moderní podnik s novou právní formou Žerotín a.s. Strážnice,

Akciová společnost Žerotín je moderní prosperující zemědělský podnik zabývající se rostlinnou a živočišnou výrobou a od roku 2012 i produkcí elektrické energie z bioplynové stanice. V současnosti ve společnosti Žerotín a.s. pracuje okolo 100 zaměstnanců.

Společnost hospodaří na 3.754 ha zemědělské půdy v katastrech obcí Strážnice, Petrov, Tvarožná Lhota, Sudoměřice a Radějov. Z toho na 3 276 ha jsou pěstovány klasické polní plodiny jako je pšenice, ječmen, řepka ozimá, slunečnice, kukuřice a vojtěška. Společnost má i poměrně velkou výměru (415 ha) travních porostů, jsou to louky v oblasti Pomoraví a Bílých Karpat. Kromě základní polní výroby společnost obhospodařuje 63 ha vinic. Produkce vinic je zpracovávána pro výrobě vlastního vína.

Kromě rostlinné výroby má akciová společnost i poměrně rozsáhlou živočišnou výrobu. Specializujeme se na chov skotu, s mléčnou užitkovostí, uzavřený obrat stáda dosahuje celkovém počtu 1400 kusů.


Představenstvo společnosti

  • Předseda představenstva  Ing. Petra Poslušná
  • Člen představenstva : Ing. Karel Koluch
  • Člen představenstva : Ing. Marie Šrůtková
  • Člen představenstva : Ing. Karel Koluch ml.

Dozorčí rada

  • Předseda: Tomáš Koluch
  • místopředseda dozorčí rady: Richard Šrůtka
  • člen dozorčí rady: Jiří Belžík
  • člen dozorčí rady: Ing. Milena Gavlíková

Aktuality

Vytisknout stránku Vytisknout stránku