Živočišná výroba

Živočišná výroba společnosti Žerotín je zaměřena na chov skotu, a to jak pro produkci mléka, tak i produkci masa. Celkem podnik chová 1400 kusů s vlastním uzavřeným obratem stáda.

Z celkového počtu je 540 dojnic s roční užitkovostí za laktaci 8750 l mléka. Základní dojené stádo je složeno z dojnic kříženců plemene holštýnského typu a českého červenostrakatého skotu. Dojení probíhá v rybinové dojírně 2×12. V roce 2020 byl do dojírny nainstalován desinfekční proplach dojících strojů, který zajišťuje jejich čistotu a tím i nadstandardní čistotu dojeného mléka. Dojnice jsou ustájeny ve stájích s individuálními slamnatými postýlkami. Krmení je přihrnováno přihrnovacími roboty „Lely“. Pro větší pohodu zvířat jsou jednotlivé sekce vybaveny elektrickými drbadly. V roce 2020 byl pořízen systém na detekci říje a sledování žravosti krav. Krávy jsou sledovány 24 hodin denně a tím je rychle zachycena odchylka ve změně příjmu krmiva a tím i zdravotního stavu zvířat.

Dále chováme jalovice pro vlastní obrat stáda v počtu 450 kusů s průměrným denním přírůstkem 750g/kus. Jalovice jsou umístěny ve čtyřech stájích z toho jedna je s individuálními postýlkami, kde jsou jalovice březí což, následně usnadňuje zařazení do chovného stáda dojnic po otelení.

V podniku vykrmujeme 160 jatečných býků a 30 jalovic masného typu. Býci jsou odchováváni v nově postavené stáji, v kotcích s hlubokou podestýlkou. Denní přírůstek je 1000 g/kus.

Narozená telata jsou chována nejdříve v individuálních budkách venku a následně ve společných kotcích. V půl roce věku jsou rozdělena na jednotlivé stáje pro odchov nebo výkrm.

Výroba krmných směsí je zajištěna vlastní míchárnou. Nakupují se granulované krmné směsi pro odchov nejmenších telat a slamnatý startér pro telata do 4. měsíců věku. Základní krmná dávka je složena z vlastně vyrobených krmiv - kukuřičné siláže,  vojtěškové senáže,  řepných řízků a kukuřičného vlhčeného zrna. V roce 2021 byl zakoupen nový krmný vůz a řezačka pro sklizeň objemných krmiv.

V živočišné výrobě v současné době pracuje 19 zaměstnanců.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku