Valná hromada - červen 2021

Představenstvo společnosti Žerotín svolává řádnou valnou hromadu s datem konání 15. června 2021 od 13.00 hodin v sídle společnosti Žerotín, a.s., na adrese Strážnice, Za Drahou 1331, v jídelně v přízemí budovy č.p. 1331.

I. Pořad jednání

  1. Zahájení, schválení jednacího řádu a volba orgánů valné hromady
  2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020
  3. Řádná účetní závěrka za rok 2020; návrh na rozdělení zisku za rok 2020
  4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2020
  5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020; řádné účetní závěrky za rok 2020; rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020
  6. Odvolání a volba členů dozorčí rady a schválení smluv o výkonu funkce nově zvolených členů dozorčí rady, včetně poskytovaných plnění
  7. Odvolání a volba členů představenstva a Schválení smluv o výkonu funkce nově zvolených členů představenstva, včetně poskytovaných plnění
  8. Diskuse
  9. Závěr

Přílohy

Vytisknout stránku Vytisknout stránku