Valná hromada - červen 2022

Představenstvo společnosti Žerotín svolává řádnou valnou hromadu s datem konání 23. června 2022 od 13.00 hodin v sídle společnosti Žerotín, a.s., na adrese Strážnice, Za Drahou 1331, v jídelně v přízemí budovy č.p. 1331.

I. Pořad jednání

  1. Zahájení, schválení jednacího řádu a volba orgánů valné hromady
  2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021
  3. Řádná účetní závěrka za rok 2021; návrh na rozdělení zisku za rok 2021
  4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2021
  5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021; řádné účetní závěrky za rok 2021; rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021
  6. Informace o výkupu akcií
  7. Diskuse
  8. Závěr

Přílohy

Vytisknout stránku Vytisknout stránku